VIŠE O BAHOVIM KAPIMA:

Bahove cvetne esencije su preparati napravljeni od biljaka i koriste se u tretiranju naših emotivnih i mentalnih stanja. One su potpuno prirodne, nemaju kontraindikacija i neželjenih efekata.

Dr Edvard Bah, utemeljivač ovog sistema, smatrao je da fizičke bolesti nastaju ukoliko čovek ne živi u skladu sa svojom unutrašnjom, pravom prirodom, svojim pravim ja. Tada dolazi do pojave emotivnih i mentalnih neravnoteža u našem sistemu. Ako takva negativna stanja duže traju, ona se dalje mogu manifestovati kao fizičke promene u energetskoj strukturi tela.

Pored klasične (oralne) primene Bahovih kapi koje se indikuju na osnovu trenutnog mentalno-emotivnog stanja, a koje spoznajemo tokom konsultacije (razgovora) ili nakon tretmana Intuitive Healing-a, Bahovim kapima možemo tretirati i telo, površinski, kroz kožu, nanošenjem krema ili obloga spravljenih od esencija.

Naime, nemački naturopata i Bahov praktičar Dietmar Kramer razvio je poseban sistem spoljašnje primene Bahovih kapi i mapirao čitavo telo po zonama, tako da svaka zona odgovara određenoj esenciji. Na taj način pojava bola ili bilo koje druge promene na koži ili delu tela ukazuje gde se energetski disbalans pojavio i upravo nas taj disbalans na posredan način upućuje na čemu treba raditi, tj. koje su emocije tu zaglavljene.

Na taj način, istovremeno radeći na oba fronta, pružamo odličnu podršku svojoj promeni, ubrzavamo je i vraćamo u sklad svoje autentično biće!

Trajanje konsultacije: 45 minuta

Cena: 35€