INTUITIVE HEALING

Intuitive Healing-om, radeći na bilo kom problemu ili situaciji koju ne znamo kako da razrešimo, dolazimo do dubokih uvida, do negativnih emocija, obrazaca i uverenja koji su uzrok nastanka istih, do kočnice koja nas onemogućava da lagano i iz pozitivne perspektive sagledamo situaciju i prikupimo kapacitete neophodne za njeno rešenje, a koji su za naše najveće dobro.

Kroz ovaj proces se na brz način svi ti negativni obrasci, uverenja i emocije recikliraju, menjaju u pozitivne, u nove mogućnosti i ljubav prema sebi, u podržavanje i negovanje sebe.

Takođe, Intuitive Healing omogućava da brzo, lako i bezbedno povedem svoje klijente na put otkrivanja uzroka bola kroz povezivanje sa njim, otkrivanje šta oni za njega znače i koje su emocije i traume tu zakopane. 

Čišćenjem vitalnih centara od svih ovih viškova stvara se prostor za novu, čistu energiju,  uvećava se protočnost, pokreće se proces samoisceljenja.

Ovo nije zamena za terapiju koju nudi zapadna medicina. Ovo je tretman koji deluje na energetskom nivou i služi za brži i lakši oporavak, promenu iz korena, na kojoj će sve ostale tehnike i sredstva imati brži i blagotvorniji efekat!

Trajanje konsultacije: 45 minuta

Cena: 45€