PROGRAM:

„ZA POKRET LAGAN KAO PERO“

AKO ŽELITE DA SE OSEĆATE JOŠ BOLJE, DA PRESTANE BOL, DA MOŽETE DA SE OPUSTITE I ŽIVITE SLOBODNO, DA IMATE KOMPLETNIJI I SREĆNIJI ŽIVOT I NEKE NOVE, LEPE I INSPIRATIVNE TRENUTKE I PREOKUPACIJE, ONDA JE OVO PROGRAM ZA VAS!

U ovom programu tretiramo bol na sva tri nivoa – fizičkom, emotivnom i mentalnom, i kroz holistički pristup spajamo dušu i telo u jedinstvenu celinu.

Prekini začarani krug, pokreni se, razmrdaj, ojačaj! Uđi u sebe, u svoje biće i poslušaj šta ti telo govori, a da toga nisi ni svesna!

OVAJ PROGRAM JE ZA VAS AKO:

– često imate bolove u mišićima ili zglobovima koji vam ometaju lagano funkcionisanje i smanjuju nivo energije;

– shvatate da je pojava tih bolova usko povezana sa emotivno-mentalnim stanjem, a niste znali do sada kako da to efikasno rešite;

– želite da se pravilno rekreirate, popravite svoje držanje sa 30+ godina i da ojačate svoje telo na zdrav i siguran način;

– znate da su duh i telo nedeljiva celina i da samo objedinjenim holističkim pristupom možete da napravite kvalitetne i trajne promene;

– ako ste svesni, radite na sebi I želite da još više osvestite i osvetlite svoje telo i poruke koje ono ima za vas.

 

O programu:

Ovaj program je zamišljen kao sveobuhvatni rad na sebi, prvo kroz povezivanje sa svojim fizičkim telom u celini i shvatanjem na telesnom nivou gde je uzrok problema, bola, napetosti, zašto se sve to javlja ili zašto se ponavlja. Uporedo pronalazimo i energetski aspekt fizičke boli ili bolesti. Pronalazimo uzrok u emocijama, mislima i osećanjima.

Sva naša negativna uverenja, emocije, traume ukoliko se na vreme ne osveste i otpuste, traže svoj put do svesti, upravo kroz fizičko telo kao simptom, bolest, povreda, bol. Osvešćivanjem i otpuštanjem svih tih negativnih mentalno-emotivnih obrazaca i trauma otklanjamo primarni uzrok svog trenutnog stanja i stvaramo prostor za isceljenje. Palimo svetlo tamo gde je mrak. Zamenjujemo ih novim, pozitivnim, podržavajućim i integrišemo ih direktno u telo. Ono više nema potrebu da nas upozorava, vraća na stare, neobrađene teme i samim tim mu dajemo priliku da se isceli, okrepi i ponovo integriše.

Sve to uz nezamenljivu i stabilnu potporu kroz fokusiran rad na svom fizičkom telu, kontaktu sa mestima gde je energija narušena, gde je potrebno isceljenje, energizacija, jačanje mišića, uz istovremenu popravku držanja, učenje pravilnog pokreta, pravilnog vežbanja. Na ovaj način dovodimo čitavo telo u stanje balansa.

Takođe, tokom programa upoznajemo sebe, svoje želje i potrebe I samo tako, radeći na sva tri nivoa, dajemo sebi mogućnost da živimo lagano, autentično i bez bola!

 

ČITAV PROGRAM SE ODVIJA ONLAJN TAKO DA JE DOSTUPAN SVIMA!

Koji su benefiti

Z

Bolovi se postepeno smanjuju i nakon određenog vremena nestaju.

Z

Popravlja se postura, tj. držanje tela.

Z

Uče se pravilni položaji i pokreti tokom vežbanja, kao i u svakodnevnom životu.

Z

Mišići čitavog tela jačaju, postaju snažni i vretenasti, fleksibilnost se povećava.

Z

Postajemo svesni svog tela, u kontaktu smo sa njim i od njega stvaramo saveznika.

Z

Tretman bola je na sva tri nivoa, što dovodi do bržih i trajnijih rezultata.

Z

Čiste se stari negativni obrasci, emocije, uverenja i zamenjuju novim, pozitivnim i podržavajućim.

Z

Utičemo na celokupno zdravlje, povećava se nivo energije, pozitivan stav.

Program sadrži

Program specifičnog sistema vežbi koje predstavljaju spoj principa fizioterapije, pilatesa, korektivne gimnastike, Schroth terapije i drugih oblika rekreacije, kroz koji ćete naučiti da:

  • popravite posturu;
  • pravilno vežbate;
  • pravilno i svesno dišete;
  • osvestite svoje telo;
  • pokrenete i ojačate duboke slojeve mišića koji predstavljaju bazu zdravom i pravilnom pokretu;
  • ojačate celo telo na pravilan način, dovodeći ga u stanje balansa.

Tretmane Intuitive Healing-a kroz koji imate priliku da spoznate koje su to traume, sećanja, negativna uverenja pohranjena u vašoj zoni bola i da te poruke svoje duše nežno i brzo otklonite, zamenite novim pozitivnim stavovima i pogledom na svet, pa samim tim i otklonite primarni uzrok zbog kojeg je bol i nastao. Na ovaj način pravimo dobar temelj, dobru bazu i zdravu sredinu gde će naši isceljeni i ponovo rođeni delovi koji su dugo trpeli bol moći da se lagano integrišu.

Energetske vežbe – Vežbe duboke telesne relaksacije, pokretanja sopstvene energije i sposobnosti samoisceljenja. Ovaj sistem vežbi služi da se ono što je Intuitive Healing-om osvetljeno, još brže i lakše integriše u telo.

Vrste programa i cene

OSNOVNI program (individualno)

Trajanje programa:

 • 3 meseca

Program uključuje:

 • 2 puta nedeljno individualnog, fokusiranog treninga tela (ukupno 24 individualna časa u trajanju od 45 minuta)
 • 3 tretmana vođenog Intuitive Healing-a (3 X 45 minuta)

 Cena paketa:

 •  705 €, mogućnost plaćanja na 3 mesečne rate;
 • ukoliko plaćate u celini, cena je 657 €

NAPREDNI program (individualno)

Trajanje programa:

 • 3 meseca

Program uključuje:

 • 2 puta nedeljno individualnog, fokusiranog treninga (ukupno 24 individualna časa u trajanju od 60 minuta)
 • 3 tretmana Intuitive Healing-a (3 X 60 minuta)

Ukupna cena paketa:

 • 780 €, mogućnost plaćanja na 3 mesečne rate;
 • ukoliko plaćate u celini, cena je 732 €

Rad u GRUPI

Vođeni program u malim grupama (7 do 10 polaznika)

Trajanje programa:

 • 3 meseca

Program uključuje:

 •  2 puta nedeljno vođenog treninga u grupi (ukupno 24 individualna časa u trajanju od 60 minuta)
 •  3 grupna tretmana Intuitivnog Healing-a (3 X 45 minuta)

Ukupna cena programa:

 • 285 €, mogućnost plaćanja na 3 mesečne rate;
 • ukoliko plaćate u celini, cena je 235 €

DA LI SI SPREMNA ZA ZAJEDNIČKI RAD?