VIŠE O VEŽBAMA

Ovaj poseban, specifičan sistem vežbi nastao je spajanjem principa fizioterapije, korektivne gimnastike, Schroth terapije, pilatesa i drugih oblika rekreacije sa ciljem da najbolje od svega objedinim i prilagodim svima koji žele da vežbaju na pravilan i siguran način.

U ovom programu bavimo se pre svega reedukacijom držanja tela i šema izvođenja pokreta koji su najčešće nepravilni jer se izvode iz loše zauzetih početnih položaja i na pogrešan način. Neophodno je prvo „uloviti” greške, baš te ispade iz pravilnog držanja, asimetrije tela i nepravilne pokrete koje svakodnevno obavljamo (od stajanja, do hodanja i na kraju vežbanja), obratiti pažnju na njih i lagano krenuti sa reedukacijom tela, jer se ne može očekivati boljitak ako vežbe izvodimo nesvesno i bez kontrole tela.

Suština je u jačanju tela iznutra ka spolja, odnosno, prvo jačanju dubokih slojeva mišića, MIŠIĆA STABILIZATORA (mišića čija primarna funkcija nije da proizvedu pokret već da stabilizuju zglobove u kojima se pokreti odvijaju) i koji su najčešće potpuno zanemareni, a da pritom predstavljaju bazu i stabilan oslonac čitavom telu, pa tek onda površinske muskulature, tj. MIŠIĆA POKRETAČA, na specifičan način, specifičnim vežbama.

Takođe, akcenat je i na jačanju muskulature CENTRA TELA, tj. mišića stomaka, leđa i mišića koji se prostiru oko karlice. Ovi mišići su zaduženi za održavanje dobre posture, a njihovo jačanje je jedini način da eliminišemo bol i zaštitimo svoje telo od daljih povreda.

Vežbe svesnog, trodimenzionalnog disanja pre svega utiču na aktivaciju dubokih slojeva mišića, relaksaciju uma i tela, prisutnost, fokus, pa kao takve predstavljaju odličan alat za eliminaciju stresa.

Kroz ovaj program aktivira se celo telo, popravlja se držanje, mišići postaju snažniji, fleksibilnost se povećava, nestaju bolovi u leđima, postiže se kontrola položaja tela u prostoru, tj. svesnost tela, pa su samim tim pravilniji položaji koje zauzimamo, kao i obrasci kretanja u svakodnevnom životu.

Krajnji cilj je balansiranje tela i učenje da u svakodnevnim aktivnostima održavamo položaje i izvodimo pokrete na najefikasniji način uz najmanji utrošak energije.

Na taj način dajemo sebi i svom telu mogućnost da bude lagano, opušteno i bez bola!

Trajanje časa:
45 – 60 minuta

Cena: 25 – 35 €